Bildiri Gönderme

 1. Özetler on-line gönderilecektir, e-posta yoluyla gönderilecek özetler kabul edilmeyecektir.

 2. Bildiri özeti gönderme için son gün 30 Nisan 2017’dir.

 3. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.

 4. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250’yi kesinlikle aşmamalıdır; on-line özet bildirim formuna özetinizi girdiğinizde, ilk 250 kelimeyi aşan her kelime sistem tarafından otomatik olarak silinecektir.

 5. Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.

 6. Poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Kongre Bilim Kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster sunumu olarak değiştirme yetkisine sahiptir.
 7. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içerecektir.

  1. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR ve TARTIŞMA şeklindedir.

  2. İngilizce Özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS ve CONCLUSION.

Kabul Edilen Özetler

Kabul edilen özetlerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 8 Mayıs 2017 tarihine kadar sunumu yapacak olan yazar(lar)a e-posta yolu ile bildirilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak olan yazar sorumludur. Kabul edilen özetler, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü yayını olan ve Türk Tıp Dizini’nde yer alan Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi’nde basılacaktır. Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin başvuru formunu 30 Nisan 2017 tarihine kadar göndermiş olması zorunludur. Sözel veya poster sunumu yapılmayan özetler Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi’nde yayımlanmayacaktır.

Poster sunumları

En: 70 cm ve Boy: 90 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

BİLDİRİ GÖNDERME SÜRESİ SONA ERDİ...