Davet Yazısı

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi
Europe Aid/136449/IH/SER/TR

Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon”

31 Mayıs, 1-2 Haziran 2017, İstanbul


Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon” 31 Mayıs, 1-2 Haziran 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kongremizde, projenin çıktıları, proje kapsamında engelli bireylere yönelik yürütülen faaliyetler ve Türkiye’de kapsamlı bir şekilde ilk kez açılan Mesleki Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgiler verilecektir. Ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından Engelli bireylerin istihdama katılımlarının artırılması, mesleki rehabilitasyon, sürücü rehabilitasyonu, ergoterapi ve rehabilitasyon, çalışan kişilerde verimlilik, yaşam kalitesi, aktivite ve sağlık, fiziksel ve psikososyal sağlık riskleri, toplumsal katılım, ulaşılabilirlik, interdisipliner çalışma, iletişim, motivasyonel görüşme gibi konularda konferans, bildiri ve çalıştaylar gerçekleştirilecektir.

16 Kasım 2015’de başlayan Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi 15 Temmuz 2017’de sona erecektir. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte olup projenin sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'dır. Proje Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü tarafından yürütülmektedir.

"Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi"nin amacı; engellilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması için öz yönetim ve kariyer becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim modülleri hazırlanması, bu modülleri engellilere uygulayacak eğitimcilerin yetiştirilmesidir.
Bir diğer amacımız olan Mesleki Rehabilitasyon Merkezi'nde; çalışanların yaralanma sonrası işe dönüşlerini ve verimli çalışmalarını kolaylaştırmak, yaralanmış veya engelli bireyin iş öncesi çalışma kapasitesini değerlendirmek ve artırmak, iş yeri düzenlemelerini kapsayan hizmetler vermektir.
Mesleki Rehabilitasyon Merkezi'nde aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nün araştırma ve hizmet kapasitesinin artırılması, engelli bireylerin istihdamı konusunda uzmanlaşmış eğitimciler ve sağlık profesyonelleri yetiştirilmesi mümkün olacaktır.

Mesleki Rehabilitasyon Merkezi İŞKUR ile işbirliği içinde çalışacaktır. İlgili tüm paydaşlarla iletişim içinde hizmet verecek olan merkezde ayrıca; İş gücü piyasasının, engelli bireylerin, ailelerinin, işverenlerin ve ilgili kurumların engelli bireylere karşı farkındalığının artırılması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

Uluslararası Kapanış Kongremize katılımınız bizleri mutlu edecektir.

Prof Dr. Hülya Kayıhan

Proje hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki ​internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
www.hacettepemeslekirehabilitasyon.org.tr
/hacettepemeslekirehabilitasyon
/HUMeslekiRehab