Poster Bildiri Listesi

Sözel bildiri kapsamında yapılmış olan bazı başvurular poster sunumu olarak kabul edildiğinden poster sunumuna çevrilmesi; aynı şekilde poster sunumu olarak gönderilmiş olan bazı bildiriler ise sözel sunum olarak kabul edildiğinden sözel sunuma çevrilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, başvuru sonucunuz için başvurunuzdan bağımsız olarak her iki listeye de bakmanız rica olunur.

No POSTER BİLDİRİ LİSTESİ Sunucu
P 1 AZ GÖREN BİR ÇOCUĞUN FONKSİYONEL GÖRME BECERİLERİNİN PEO MODELİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLMESİ- OLGU ÇALIŞMASI BEYZA POYRAZ
P 2 SOL HEMİSFER LEZYONU OLAN İNMELİ BİREYLERDE FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZGÜ İNAL
P 3 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SALYA KONTROL PROBLEMİ ile BİRİNCİL BAKIM VERENİN DEPRESYON DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÖZGÜ İNAL
P 10 AZ GÖREN VE GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE ÇEVRE VE SOSYAL KAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ESMA ÖZKAN
P 11 BEL AĞRILI HASTALARDA AĞRI, ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYİ, UYKU VE YORGUNLUK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ESMA ÖZKAN
P 12 BİR BLENDER BEBEĞİNDE KİŞİ MERKEZLİ ERGOTERAPİ UYGULAMALARININ ORAL MOTOR FONKSİYONLARA  ETKİSİNİN İNCELENMESİ: VAKA ÇALIŞMASI  ÖZNUR ÇETİN
P 15 GEBELİKTE SEDANTER AKTİVİTE SÜRESİ İLE UYKU SÜRESİ VE UYKU YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ESRA ÜZELPASACI
P16 OTİZMLİ BİR ÇOCUKTA DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİNİN ETKİSİNİN BİR YILLIK İZLEMİ GAMZE AYŞE KELLECİOĞLU
P 17 OTİZMLİ ADOLESANLARIN AKTİVİTE PERFORMANSI BAKIM VERENLERİNİN AKTİVİTE PERFORMANSINI ETKİLER Mİ?  ESMA ÖZKAN
P 18 OTİZMLİ ADOLESANLARDA DUYU MODULASYONU VE ADAPTİF DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ ESMA ÖZKAN
P 21 MESLEKİ OTURMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE ANKETİ ALPER TUĞRAL
P 23 HEMİPLEJİK BİR BİREYDE MESLEKİ REHABİLİTASYON TEMELLİ UYGULAMALAR: OLGU SUNUMU ÖZGE BUKET CESİM
P 24 ELDE YANIK SONRASI ERGOTERAPİ VE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ- OLGU SUNUMU  SEVGİ KARA
P 25 ARGUS II RETİNAL PROTEZ İMPLANTASYONUN RETİNİTİS PİGMENTOSA HASTASINDA GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ  SEVAL CEVHER
P 29 AĞIR YÜK TAŞIYAN METAL  İŞÇİLERİNDE BEL  ve BOYUN PROBLEMLERİNE YÖNELİK ERGOTERAPİ AYŞE GÖKTAŞ
P 30 PARKİNSONLU BİR OLGUDA AKTİVİTE TEMELLİ   MÜDAHALE AYŞE GÖKTAŞ
P 31 FARKLI ÇEVRELERDE  MOHO ( İNSAN AKTİVİTE-ROL) MÜDAHALE YAKLAŞIMLARININ    ETKİSİ   AYŞE GÖKTAŞ
P 33 ZİHİNSEL-RUHSAL  PROBLEMLİ  BİREYLERDE  KOGNİTİF MÜDAHALENİN ETKİSİ AYŞE GÖKTAŞ
P 34 BİLİŞSEL PROBLEMİ OLAN   BİREYLERDE  MÜDAHALENİN  ETKİSİ AYŞE GÖKTAŞ
P 39 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE CEP TELEFONU KULLANIMI İLE ÜST EKSTREMİTE VE BOYUN AĞRISI ARASINDAKİ İLİŞKİ  AYLA GÜNAL
P 41   HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZİ DANIŞANLARININ ÇALIŞMA KAPASİTESİNİ ARTTIRAN MESLEKİ REHABİLİTASYONA OLAN BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ: NİTEL ÇALIŞMA UZM. FZT. SÜMEYYE BELHAN
P 42 DİRSEK KIRIĞI NEDENİYLE AMELİYAT OLAN BİR OLGUDA ERGOTERAPİ VE FİZYOTERAPİNİN  ETKİLERİ AYŞE GÖKTAŞ
P 43 Şizofreni Tanısı İle Takip Edilen Bireylerde İletişim Becerileri Eğitiminin Psikiyatrik Belirtiler ve İletişim Becerilerine Etkisinin  Değerlendirilmesi SELMA ERCAN
P 45 TRAVMATİK BEYİN YARALANMASINDA SÜRÜCÜ REHABİLİTASYONU: LİTERATÜR İNCELEMESİ TALAR CİLACI
P 46 BİR PRADER WİLLİ SENDROMLU ÇOCUKTA YAPILAN DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİNİN DUYUSAL HASSASİYET, ENDURANS/TONUS VE DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ : VAKA ÇALIŞMASI  ÖZNUR ÇETİN 
P 47 Olgu Sunumu: Kutis Laksa Sendromlu İki Olguda Duyu Bütünlüğü Müdahalesinin Etkinliğinin İncelenmesi ESRA ÜNSAL 
P 53 PARKİNSON HASTALIĞINDA KLİNİK KARAR VERME SÜRECİ: BİR OLGU SUNUMU ENDER AYVAT
P 54 RETİNOBLASTOMLU ÇOCUK OLGUNUN OKÜLER PROSTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU SUNUMU) EBRU TURAN KIZILDOĞAN
P 58 FARKLI FONKSİYONEL AKTİVİTELERDE OMUZ EKLEMİNİN KİNEMATİK ANALİZİ MERT DOĞAN
P 60 NÖROLOJİK HASTALIKLARA SAHİP BİREYLERİN VE BAKIM VERENLERİNİN AKTİVİTE YÖNÜNDEN TEDAVİ HEDEFLERİNE BAKIŞ ÖZGE BUKET CESİM
P 61 VAKA RAPORU: COHEN SENDROMLU BİR ÇOCUKTA ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ RÜYA GÜL DURMAZ
P 63 SIRA UYGUNLUĞUNUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA GAMZE EKİCİ
P 64 FARKLI NÖROLOJİK HASTA GRUPLARINDA DÜŞMENİN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ GÜLŞAH SÜTÇÜ
P 67 İLERLEYİCİ KAS GEVŞEME EĞİTİMİNİN ANKSİYETE VE DEPRESYON BULGULARINA ETKİSİ ZEYNEP KOLİT
P 69 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNE YÖNELİK YAŞANTILARININ BELİRLENMESİ: YÖBDA PROJESİ BANU ALTUNAY ARSLANTEKİN
P 72 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ EMEL METE
P 73 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE KARŞILAŞTIRMALI OLMAYAN KAVRAMLARIN DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİYLE ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ  BANU ALTUNAY ARSLANTEKİN
P 74 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE ARAMA YÖNTEMLERİNİN İPUÇLARININ SİSTEMATİK OLARAK AZALTILMASIYLA ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ  BANU ALTUNAY ARSLANTEKİN
P 82 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN  YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN BİREY MERKEZLİ AİLE KOÇLUĞU İLE BELİRLENMESİ SELMA ERCAN
P 84 MULTİPLE SKLEROZLU BİREYLERDE ENERJİ KORUMA VE ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN YORGUNLUĞA VE AKTİVİTE PERFORMANSINA ETKİSİ ELİF YALÇINKAYA
P 92 GRUP AKTİVİTESİ ÇALIŞMALARININ YARDIMCI GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ  LEYLA KAYA
P 93 ŞİZOFRENİLİ BİREYLERDE KULLANILAN KOGNİTİF DEĞERLENDİRMELERİN ARAŞTIRILMASI LEYLA KAYA
P 98 ŞİZOFRENİ VE MESLEKİ REHABİLİTASYON SELMA ERCAN
P 100 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN BİR ÇOCUKTA GÖRSEL ALGILAMA EĞİTİMİNİN OKUMA-YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ: BİREY MERKEZLİ ERGOTERAPİ MÜDAHALE PROGRAMI  SULHİYE ERDEM
P 101 RETT SENDROMLU BİR OLGUDA YARATICI BECERİLER MODELİNİN UYGULANMASI ÖZGE BUKET CESİM
P 102 ÖZEL EĞİTİME DEVAM EDEN ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANILI DİSPRAKSİLİ ÇOCUKLARDA YAZI YAZMA BECERİLERİNE PEO MODELİNİN ETKİSİ:OLGU SUNUMU BÜŞRA KAPLAN
P 104 AİLE EĞİTİMİNİN AİLELERİN STRES DÜZEYİNE ETKİSİ  BÜŞRA TUĞÇE ÖZDEMİR
P 112 GERİATRİK BİREYDE KİŞİ MERKEZLİ BİLİŞSEL STRATEJİ YÖNTEMİNİN AKTİVİTE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ BÜŞRA ATMACA
P 115 MİNİ BEST DENGE ÖlÇEĞİ AYŞE GÖKTAŞ
P 116 BURSA YILDIRIM TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ KEZİBAN TEMUÇİN
P 117 MUSKULER DİSTROFİ TANILI BİR AKEDEMİSYENİN İŞ YAŞAMINDA ERGOTERAPİ - VAKA SUNUMU  GÜLFER KATIRCIBAŞI
P 118 ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERİ OLAN ÇOCUKLARDA  KOGNİTİF BECERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI GÜLESER GÜNEY 
P 122 Engelli Sporcularda Sigara Kullanımı ve Uyku Kalitesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma BEGÜM ÜNLÜ
P 124 DİSLEKSİLİ BİR ÇOCUKTA ERGOTERAPİ MÜDAHALESİ: VAKA ÇALIŞMASI BARKIN KÖSE
P 126 EMEKLİ ERKEK ÖĞRETMENLERDE İŞ VE ÜRETİCİ AKTİVİTELERİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE EMEKLİLİK SONRASI GEÇEN YILLARA GÖRE BENLİK SAYGISININ DEĞİŞİMİ   M. ÇAĞRI AYDOĞAN
P 129 HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNİN,  AKTİVİTE PERFORMANSLARININ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ  MAHMUT YARAN
P 137 OTİZMLİ ÇOCUK ANNELERİNİN AKTİVİTE-ROL DENGESİNİN İNCELENMESİ KÜBRA Ş. SEZER
P 144 ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN ŞİZOFRENİ OLAN BİREYLERİN BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SELMA ERCAN
P 145 KATILIM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI ORKUN TAHİR ARAN
P 158 Az Gören Tanılı Bireyde Ergoterapi Müdahalesi: Vaka Çalışması TARIK DEMİROK
P 159 REHABİLİTASYON HASTANESİNDE ÇALIŞAN BİREYLERİN YAŞAM DOYUMU, İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ FULYA DAMLA ÇOLAK
P 161 KRONİK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN İNCELENMESİ HATİCE ABAOĞLU
P 165 REHABİLİTASYON SÜREÇLERİNDE DUYGULAR VE DUYGU DÜZENLEME SEVGİNAR VATAN
P 170 MULTİPL SKLEROZ BERKAN TORPİL
P 172 MULTİPL SKLEROZ'LU BİREYLERİN AKTİVİTE PERFORMANS PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ BERKAN TORPİL
P 173 KİŞİ MERKEZLİ MÜDAHALE YAKLAŞIMININ İDİOPATİK AFAZİ TANISI ALMIŞ GERİATRİK BİR BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: VAKA ÇALIŞMASI BERKAN TORPİL
P 174 KİŞİ MERKEZLİ MÜDAHALE YAKLAŞIMININ ALZHEİMER TANISI ALMIŞ GERİATRİK BİR BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: VAKA ÇALIŞMASI ONUR ALTUNTAŞ
P 176 ÖZ YÖNETİM BECERİSİ ÖLÇEĞİ KISA FORMUN ( ÖYBÖ-K) TİP 2 DİYABETLİLERDE TÜRKÇE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ GAMZE EKİCİ
P 177 TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA  BAŞAR ÖZTÜRK
P 179 AZ GÖREN ÇOCUKLARIN YAZI YAZMA VE OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK UYARLANABİLİR EKİPMANLARIN OKUL AKADEMİK BECERİLERE KATILIMA ETKİSİ: VAKA SERİSİ MERT KARAŞAHİNOĞLU
P 181 MİTOKONDRİYAL MİYOPATİDE DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİNİN İNCE MOTOR FONKSİYONUNA ETKİSİ-VAKA ÇALIŞMASI BERKAN TORPİL
P 182 KİŞİ MERKEZLİ MÜDAHALE YAKLAŞIMININ AZ GÖREN GERİATRİK BİR BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: VAKA ÇALIŞMASI MENEKŞE ÖZ
P 186 AZ GÖREN ERİŞKİN BİREYLERDE SERBEST ZAMANLA İLİŞKİLİ AKTİVİTE PERFORMANSINI ETKİLYEN FAKTÖRLERİN KİŞİ-ÇEVRE-AKTİVİTE MODELİ İLE İNCELENMESİ ERAY KILIÇ
P 187 GENÇLERLE YAPILAN GRUP AKTİVİTELERİNİN GERİATRİK BİREYLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNE ETKİSİ MERCAN YILDIZ
P 189 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİNİN VE YAŞAM KALİTESİ ALT PARAMETRELERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ZEYNEP AKÇA
P 190 ŞEHİRLERARASI UZUN YOL OTOBÜS ŞOFÖRLERİNDE İŞ DOYUMU VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ SEVGİ KARAÇAYLI
P 193 Ergoterapistlere Yönelik Hazırlanan Bilişsel Davranişçi Terapi Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi  Meral Huri
P 194 AKTİF OLARAK ÇALIŞAN ERGOTERAPİSTLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ AHMET EMİR
P 197 Prader Willi Sendromu tanısı olan bir kişiyi yaratıcı beceriler modeline göre analizi  ONUR ALTUNTAŞ
P 103 KAMPÜS İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMA ALANLARININ VE DERSLİKLERİN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ VE RENK UYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZGE BUKET CESİM
P 108 BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERDE VALPAR BAĞIMSIZ PROBLEM ÇÖZME TESTİNİN SONUÇLARI UMUT ERASLAN
P 109 Kütüphanedeki Sessiz Odaların (Karellerin) Ergonomik Olarak İncelenmesi İLKEM CEREN SIĞIRTMAÇ
P 110 LGBT BİR OLGUDA AKTİVİTE PERFORMANSININ PEO MODELİYLE İNCELENMESİ ÖZGE BUKET CESİM
P 111 GÖZDER ÜYESİ GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM KALİTELERİ VE SOSYAL ANKSİYETE DURUMLARININ İNCELENMESİ AYCAN ÇAKMAK REYHAN
P 114 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAYNAKLI KAS İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİNİN TANIMLANMASI NİHAN KAFA
P 119 METAL İŞÇİLERİNİN İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yasin TEKECİ
P 121 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINDAKİ FARKINDALIK DURUMU SEVİM BEYZA ÖLMEZ
P 123 MULTİPLE SKLEROZLU KİŞİLERDE SERBEST ZAMAN AKTİVİTE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ BÜŞRA YILDIZ
P 127 SNOEZELEN ODASININ AZ GÖREN ÇOCUKLARDAKİ STEOROTİP HAREKETLER ÜZERİNE ETKİSİ: OLGU ÇALIŞMASI ZEYNEP ÇELİK
P 134 SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNDE ENGELLİLİK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ AYSEL YILDIZ
P 136 YOGA YAPAN MULTİPLE SKLEROZLU BİREYDE ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ  MELDA KARA
P 14 GEBELİKTE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE CİNSEL FONKSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ-PİLOT ÇALIŞMA GÜLBALA NAKİP
P 140 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNDE EV PROGRAMLARININ UYGULANMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ZEYNEP KAYA
P 146 DİSLEKSİLİ TANILI BİR ÇOCUKTA ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNİN MOTOR BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİ: VAKA ÇALIŞMASI BARKIN KÖSE
P 147 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİ MÜZİK TÜRÜNE GÖRE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ İBRAHİM SAFİ HIRLAK
P 148 Onkoloji Hastanesinde Yatan Çocukluk Çağı Kanseri Tanısı Olan Çocukların Demografik Özellikleri Sedef ŞAHİN
P 150 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMU VE SERBEST ZAMAN TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Feyza AYDINER
P 151 TOPLUMUN ŞİZOFRENİ BİREYLERİN İSTİHDAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ HİCRAN IŞIK
P 152 SEREBROVASKÜLER OLAY(SVO) GEÇİRMİŞ BİREYLERDE İŞE DÖNÜŞ MOTİVASYONUNUN İNCELENMESİ GAMZE YILDIRIM
P 160 Serebral Palsili Çocuklarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ile Reaksiyon Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeynep BAHADIR AĞCE
P 162 Mekanik Bel Ağrılı Darphane Çalışanında Mesleki Rehabilitasyon Değerlendirmesi: Vaka Çalışması CEREN KOÇ
P 163 Kanser tanılı çocukların ailelerinin ergoterapiden beklentileri SEDEF ŞAHİN
P 166 Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarda El Manipülasyon Becerilerinin İncelenmesi Meral Huri
P 167 Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Çocuklarda El Manipülasyon Becerileri ve Görsel Algılama Becerilerinin İncelenmesi Meral Huri
P 168 Mezuniyet Sonrası Somatik Deneyimleme Eğitimi Alan ve Almayan Terapistlerin Egzersize Bakış Açılarının İncelenmesi Meral Huri
P 169 ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN AKTİVİTE KATILIMLARININ BELİRLENMESİ ZEYNEP KUZU
P 175 Kanser tanılı çocukların meslek tercihlerinin belirlenmesi SEMİN AKEL
P 178 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ VE İŞ ÜRETKENLİK AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ZEYNEP ENDER
P 184 GÖRME ENGELLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ ERCAN TURAL
P 185 MEME KANSERİ OLAN BİREYLERDE ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNİN ETKİNLİĞİ: Vaka Çalışması Sedef ŞAHİN
P 188 SEREBRAL PALSİLİ BİR ÇOCUKTA KISITLAYICI ZORUNLU HAREKET TEDAVİSİNİN BİMANUEL EL BECERİLERİNE ETKİSİ: OLGU ÇALIŞMASI ŞEYMA BETÜL ÇEVİK
P 191 YAŞLI BİREYLERDE SPİNAL POSTÜR, ÇİĞNEME PERFORMANSI VE YUTMA FONKSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Hatice KOÇAK
P 192 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÖZGE BUKET CESİM
P 195 Çocukları Duyu Bütünlüğü Temelli Ergoterapi Programına Dahil Olan Ebeveynlerin Tedaviye Bakış Açılarının İncelenmesi Meral Huri
P 198 Diyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Hastalarında Kişi Merkezli Ergoterapi     Müdahalelerinin Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi Meral Huri
P 20 SEDANTER DAVRANIŞ ANKETİ YEŞİM BAKAR
P 22 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde Ring Servisi İçin Kullanılan EGO Otobüslerinin Ergonomik Analizi İLKEM CEREN SIĞIRTMAÇ
P 35 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN DEMOGRAFİK VE  KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ERDOĞAN KAVLAK
P 36 ULUSLARARASI FONKSİYONELLİK, ÖZÜR VE SAĞLIK SINIFLANDIRMASI KODLAMA (ICF) SİSTEMİNİN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA UYGULANARAK ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ  ERDOĞAN KAVLAK
P 37 UNİLATERAL MASTEKTOMİ SONRASI GELİŞEN LENFÖDEM ŞİDDETİNİN HASTALARIN KOL, OMUZ VE EL SORUNLARI SKORUNA ETKİSİ TÜRKAN AKBAYRAK
P 38 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ İLE İLETİŞİM YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ HAVVA AYLİN KAVLAK
P 40 AZ GÖREN ÇOCUKLARDA FONKSİYONELLİK SEVİYESİ VE BESLENME SÜRESİNİN BAKIM VEREN YÜKÜ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ MUSTAFA CEMALİ
P 5 MESLEK İLE İLGİLİ PERFORMANS KAYGI DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MUSTAFA CEMALİ
P 50 ERİŞKİN KAS HASTALARINDA GÖVDE ETKİLENİMİ İLE AKTİVİTE LİMİTASYONU VE EL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÖZGE ONURSAL
P 59 ENGELLİ SPORCULARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PİLOT ÇALIŞMA AYSEL YILDIZ
P 6 GERİATRİK BİREYLERDE DÜŞME KORKUSU VE SAYISININ KİNEZYOFOBİ ÜZERİNE ETKİSİ MUSTAFA CEMALİ
P 62 BEL AĞRISI OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YORGUNLUK VE UYKU SORUNLARININ İNCELENMESİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA GAMZE EKİCİ
P 68 KANSER TANILI ÇOCUKLARDA YORGUNLUK VE YAŞAM ALIŞKANLIKLARI DURUMUNUN İNCELENMESİ SÜMEYYE SEVGİLİ
P 76 SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ TİP 2 KADİR EVREN TURAN
P 79 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN MESLEK TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ Esra ALAN
P 81 KAHVE SERVİSÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ ÖZGE BUKET CESİM
P 88 HEMİPLEJİK BİREYLERDE MILIKEN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ TESTİ İLE AKTİVİTE PERFORMANSININ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Gonca BUMİN
P 91 Kanserli Çocukların Oyun Oynama Becerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi  MERAL HURİ
P157 SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERİN MESLEKİ REHABİLİTASYON AÇISINDAN ÖN DEĞERLENDİRMELERİ BAŞAR ÖZTÜRK
P 96 Hastanede Yatarak Tedavi Alan Çocukluk Çağı Kanseri Tanısı Olan Çocukların ve Onlara Bakıverenlerinin Yorgunluk Seviyesinin İncelenmesi SEDEF ŞAHİN