Sözel Bildiri Listesi

Sözel bildiri kapsamında yapılmış olan bazı başvurular poster sunumu olarak kabul edildiğinden poster sunumuna çevrilmesi; aynı şekilde poster sunumu olarak gönderilmiş olan bazı bildiriler ise sözel sunum olarak kabul edildiğinden sözel sunuma çevrilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, başvuru sonucunuz için başvurunuzdan bağımsız olarak her iki listeye de bakmanız rica olunur.

  SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ  
No ANA SALON SUNUCU
S87 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) OLAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARDA DUYUSAL İŞLEMLEME TEDAVİSİNİN DUYU MODÜLASYONU VE DUYUSAL İŞLEMLEME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: VAKA SERİSİ MUSTAFA ÖZBENT
S32 İNSAN AKTİVİTE-ROL (MOHO) MODELİNE GÖRE BİREY MERKEZLİ  MÜDAHALE            YAKLAŞIML ARININ  ETKİSİ AYŞE GÖKTAŞ
S90 FİZYOTERAPİSTLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI,SOSYAL HAYATA KATILIM SIKLIĞI VE YAŞAM KALİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ BAHAR BURCU YEŞİLYAPRAK
S57 ÜST EKSTREMİTE OYUN TEMELLİ REHABİLİTASYON SİSTEMİNDE EN UYGUN EKRAN AÇISININ BELİRLENMESİ FATMA AYVAT
S183 STATİK EL BİLEĞİ ORTEZLERİNİN EL VE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ İLK ETKİSİ ÜMİT UĞURLU
S27 BAKIM VEREN BİREYLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL ERGOTERAPİ EĞİTİM PROGRAMININ YAŞAM KALİTESİNE VE BAKIM VEREN YÜKÜNE YÖNELİK ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ BARKIN KÖSE
S156 VONA DU TOIT YARATICI BECERİLER MODELİ İLE ŞİZOFRENİDE ERGOTERAPİ MÜDAHALESİ: VAKA RAPORU HATİCE ABAOĞLU
S28 ENTELLEKTÜEL ZORLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNİN ETKİNLİĞİ GÖKÇEN AKYÜREK
S78 Serebral palsili çocuklarda hipoterapinin el-göz koordinasyonuna etkisinin incelenmesi GÖZDE ÖNAL
S196 Evde Bakım Hizmeti Alan Bireylerde Ev İçi Düzenlemelerinin Aktivite Performansına Olan Etkisinin İncelenmesi Meral Huri
S66 RUHSAL HASTALIKLARDA PROGRESİF KAS GEVŞEME EĞİTİMİNİN AĞRI, YORGUNLUK VE UYKU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ZEYNEP KOLİT
S4 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALARIN ENGELLİ İSTİHDAMINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ SERKAN PEKÇETİN
S131 AKUT PSİKİYATRİK REHABİLİTASYONDA ÇALIŞMA BECERİSİNİN GELİŞİMİ ZEYNEP ÇELİK
S132 ENGELLİ İSTİHDAMI SORUNSALI VE BİR MODEL ÖNERİSİ MUSTAFA TİRYAKİ
S85 Microsoft Kinect Temelli Denge Eğitiminin Geriatrik Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımsızlığa Etkisi: Pilot Çalışma Ege Temizkan
S113 MASA BAŞI ÇALIŞANLARDA İŞ KAYNAKLI KAS İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİNİN TANIMLANMASI ELİF AYGÜN POLAT
No YAN SALON SUNUCU
S105 KORTİKAL GÖRME KAYBI OLAN ÇOCUKLARDA BESLENME VE KİŞİSEL BAKIM AKTİVİTE KATILIMINA ERGOTERAPİNİN ETKİSİ SIBEL DALKILIC 
S106 OFİS ÇALIŞANLARINDA PEO MODELİ İLE İŞ PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ ENES TUĞRUL
S120 EHLİYETİ OLAN MULTIPLE SKLEROZLU BİREYLERDE KOGNİTİF DURUMUN TRAFİK TEHDİT ALGISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞAK KARADAĞ
S13 ÇALIŞAN BİREYLERİN ENGELLİ ÇALIŞANA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ ESMA ÖZKAN
S135 İnme rehabilitasyonunda fonksiyonel gelişimi etkileyen faktörlerin incelenmesi ONUR ALTUNTAŞ
S139 FABRİKA ÇALIŞANLARINDA AĞIRLIK KALDIRMA VE ÇALIŞMA POSTÜRÜNÜN ÜST EKSTREMİTE KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZAL KELEŞ
S153 Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Aktivite Performansı ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi Sedef ŞAHİN
S26 Öğrencilerin Eğitim Ortamında Fonksiyonel Becerilerinin Değerlendirilmesi CEMRE KARGALI
S56 SÜRAHİDEN BARDAĞA SU DOLDURMA AKTİVİTESİNDE ÜST EKSTREMİTE VE GÖVDE KİNEMATİĞİNİN İNCELENMESİ Mert Doğan
S7 TÜRKİYEDEKİ ERGOTERAPİSTLERİN ÇALIŞMA ALANLARINA GÖRE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ SİNEM KARS
S8 ENGELSİZ KÜTÜPHANE KULLANICI MEMNUNİYETİ: OMÜ ÖRNEĞİ  ERCAN TURAL
S80 FARKLI PREMENSTRUAL BELİRTİLERİ OLAN KADINLARDA RUHSAL DURUMUN İNCELENMESİ: KONTROLLÜ ÇALIŞMA SELMA ERCAN
S83 DEMANSLI BİREYE BAKIMVEREN BİREYLERDE AİLE EĞİTİMİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ  BİLGE MENZİLCİ 
S95 Kanserli Çocuklarda Ergoterapi İhtiyacının Belirlenmesi İçin Kullanılan Kontrol Listesi Sonuçları Sedef ŞAHİN
S97 KAWA MODELİ DAMLA AYGÜN
S99 Engelli Bireylerde Tiyatro Aktivitesinin İletişim ve Etkileşim Becerileri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Olgu Sunumu Fatma Gün